Χορήγηση εξουσιοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κου Διονύση Δήμου (ΑΜ4356)

Αριθμός Απόφασης:

259

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

16/09/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: