Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων της εταιρίας «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΚΙΡΤΣΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ».

Αριθμός Απόφασης:

21

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

05/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: