Χορήγηση προέγκριση ίδρυσης καταστήματος ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ, επί των οδών Κυρίμη 12 και Θ. Χατζίκου, στον Χατζηδημητράκη Ζήση

Αριθμός Απόφασης:

88

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

06/12/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: