Έγκριση πρακτικού για την ανάθεση υπηρεσιών «Φύλαξης ασφάλειας χώρων της δημοτικής ενότητας Αμπελοκήπων του δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης». Οριστική Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

045

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

03/04/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: