Χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ...ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ), επί της οδού ΠΟΝΤΟΥ 16, στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, στον ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αριθμός Απόφασης:

007

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

29/01/2017

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: