Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΟΥΖΕΡΙ), επί της οδού Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 28, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, στον ΚΟΥΡΤΖΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Αριθμός Απόφασης:

200

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

05/11/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: