Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ –ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ για διερχόμενους), επί της οδού Γ.Χαλκίδη 53, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, στον ΛΕΜΟΝΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ

Αριθμός Απόφασης:

196

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

05/11/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: