Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΚΑΦΕΝΕΙΟ , επί της οδού ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 25, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων. στον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ.

Αριθμός Απόφασης:

121

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

16/06/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: