Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος ΜΙΚΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 38, στον Σαντίκογλου Παναγιώτη-Ευάγγελο

Αριθμός Απόφασης:

22

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

27/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: