Εγκριση μετάβασης του Δημοτικού Λεωφορείου με αριθ. κυκλοφορίας 8551 στο Λιτόχωρο Πιερίας για την μεταφορά του επίλεκτου χορευτικού τμήματος του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης, στις 13 – 5 – 2012 ημέρα Κυριακή.

Αριθμός Απόφασης:

144

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

01/04/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: