Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ΚΑΦΕΝΕΙΟ, επί της οδού Φιλιππουπόλεως 74, στον Καλαϊτζίδη Λάζαρο

Αριθμός Απόφασης:

111

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

20/06/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: