Χορήγηση προέγκρισης Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ, επί της οδού ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 96, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, στην ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αριθμός Απόφασης:

104

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

18/05/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: