Χορήγησηί άδεια χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» επί της οδού ΒΑΪΝΔΗΡΙΟΥ 2, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, ιδιοκτησίας του ΚΕΛΙΔΗ ΗΛΙΑ του Αλεξάνδρου, για ένα έτος.

Αριθμός Απόφασης:

115

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

01/06/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: