Διαγραφή από βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο (πρόστιμα ΚΟΚ).

Αριθμός Απόφασης:

301

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

16/09/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: