Διαγραφή από βεβαιωτικό κατάλογο (πρόστιμα ΚΟΚ) του κ. KOLA SAIM

Αριθμός Απόφασης:

129

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

08/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: