Διαγραφή οφειλής από Χρηματικούς Καταλόγους λόγω ένταξης σε ρύθμιση των νόμων: 4257/14, 4304/14, 4321/15, 4483/17.

Αριθμός Απόφασης:

121

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

06/05/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: