Διαγραφή οφειλής από Χρηματικούς Καταλόγους λόγω εσφαλμένων στοιχείων χρέωσης.

Αριθμός Απόφασης:

087

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

01/04/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: