Διαγραφή οφειλής λόγω εφαρμογής του άρθρου 21 παρ.3 του Ν.4674/2020

Αριθμός Απόφασης:

168

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

23/06/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: