Διαγραφή oφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους που αφορούν κλήση Τροχαίας της ΖΗΒΑΡΙΔΟΥ ΑΦΕΝΤΡΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Αριθμός Απόφασης:

147

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

17/05/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: