Διαγραφή οφειλών λόγω κατακύρωσης δημοπρασίας και νέας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου.

Αριθμός Απόφασης:

170

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

14/06/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: