Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους μισθωτών ακινήτων του Δήμου μας λόγω καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ.

Αριθμός Απόφασης:

37

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

29/01/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: