Διαγραφή του υπ’ αριθ. 1396/13 χρηματικού καταλόγου

Αριθμός Απόφασης:

392

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

03/11/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: