Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής λόγω λανθασμένης πολλαπλής εγγραφής για το ίδιο έσοδο και για το ίδιο πρόσωπο (α/74 παρ.1 περ. δ) του ν. 3463/06).

Αριθμός Απόφασης:

343

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

16/11/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: