Περί της επιβολής ανταποδοτικών τελών έτους 2015. Ακύρωση της υπ’ αριθ. 294/2014 όμοιας απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθμός Απόφασης:

342

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

16/11/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: