Διάλυση της Σύμβασης για το έργο: «Ανακατασκευή – αναβάθμιση εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου» με αρ. μελ.: 84/2008 και προϋπολογισμό: 981.644,00 €

Αριθμός Απόφασης:

197

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

05/06/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: