Έγκριση εκμίσθωσης του με αριθμό 407βγ δημοτικού αγροτεμαχίου.

Αριθμός Απόφασης:

53

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

07/06/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: