Διάθεση του συνόλου του εσόδου έτους 2014 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Δήμους (άρθρο 27 ν. 3756/2009) σε λειτουργικές δαπάνες.

Αριθμός Απόφασης:

316

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

02/11/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: