Συναινετική λύση της μίσθωσης του αριθ. 407 α3 δημοτικού ακινήτου στην οδό Πόντου λόγω οικονομικής αδυναμίας του μισθωτή.

Αριθμός Απόφασης:

315

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

02/11/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: