Διατύπωση της σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου της Κοινότητας για τον καθορισμό χώρων εντός των ορίων της Κοινότητας Μενεμένης, όπου θα επιτρέπεται η υπαίθρια διαφήμιση

Αριθμός Απόφασης:

8

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

21/07/2021

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: