Διατύπωση γνώμης για την δωρεάν παραχώρηση των χώρων άθλησης στους αθλητικούς συλλόγους του Δήμου μας

Αριθμός Απόφασης:

21

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

10/09/2020

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: