Διατύπωση γνώμης για την εκμίσθωση τμήματος του υπ΄ αριθμ. 193 δημοτικού αγροτεμαχίου και συγκεκριμένα των τμημάτων γβ και γγ αθροιστικού εμβαδού 4.150τμ.

Αριθμός Απόφασης:

104

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

08/12/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: