Διατύπωση γνώμης για την εκμίσθωση του αριθμ. 407βγ Δημοτικού Αγροτεμαχίου και για την πρόταση επί της αλλαγής χρήσης του από αγροτεμάχιο σε χώρο στάθμευσης γερανοφόρων οχημάτων, συνεργεία και εγκαταστάσεις μεταφορών

Αριθμός Απόφασης:

53

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

14/09/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: