Διατύπωση γνώμης για την εκμίσθωση του υπ΄αριθμ. 1 δημοτικού καταστήματος επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου 24 (κερκίδες Δημοτικού Σταδίου)

Αριθμός Απόφασης:

82

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

06/11/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: