Διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την δωρεάν παραχώρηση χώρου του Δημοτικού ακινήτου (Στρατόπεδο Μ. Αλεξάνδρου επί της οδού Βενιζέλου) , στην Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. για ιδία χρήση , από τις 03/05/2019 έως τις 12/05/2019 , για υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων στα πλαίσια υλοποίησης της “ΑΝΘΟΕΚΘΕΣΗΣ 2019”

Αριθμός Απόφασης:

15

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

07/03/2019

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: