Διατύπωση της σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης για 1. την παραλαβή του Β1 σταδίου Πολεοδομικής Μελέτης με αρ.81/2017 με τίτλο «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ – ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.6 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ». που παραδόθηκε στις 05-03-2019

Αριθμός Απόφασης:

007

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

31/03/2019

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: