Διατύπωση της σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου της Κοινότητας Μενεμένης, επί της κατατεθείσας αίτησης του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Τεχνολογίας & Ανθρωπίνων Πόρων (Ι.Α.Τ.Α.Π.) για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης της αίθουσας συνεδριάσεων του Κινηματογράφου Άστρον που βρίσκεται εντός των ορίων της Δημοτικής Κο

Αριθμός Απόφασης:

13

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

16/09/2019

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: