Διενέργεια κλήρωσης για τον ορισμό μελών στην επιτροπή διαγωνισμού για την δημοπράτηση του έργου «Aνάπλαση-αναβάθμιση ζώνης πρασίνου, άθλησης και αναψυχής κατά μήκος της Λεωφόρου Δενδροποτάμου», προϋπολογισμού 3.500.00€ με Φ.Π.Α. (άρθρ. 26 του Ν. 4024/2011).

Αριθμός Απόφασης:

106

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

09/06/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: