Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των «Φιλοξενία παιδιών (7-14 ετών) & ΑΜΕΑ του δήμου σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτους 2013». Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού

Αριθμός Απόφασης:

99

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

03/06/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: