«Έγκριση υπάρχουσας κατασκευής σκαλοπατιών σε κοινόχρηστο χώρο» Σχετ.: Η από 02.11.2021 αίτηση του κου Παπαδόπουλου Νικόλαου.

Αριθμός Απόφασης:

133

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

13/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: