Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του διαμερίσματος επί της οδού Μαραθώνος 16.

Αριθμός Απόφασης:

399

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

13/12/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: