Εφαρμογή προγράμματος «Άθλησης για Όλους» της Γ. Γ. Α., περιόδου 2023-2024.

Αριθμός Απόφασης:

82

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

08/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: