Έγκριση εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης κλωστοϋφαντουργικών υλικών (ρούχα κλ.π)

Αριθμός Απόφασης:

81

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

08/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: