Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ», αρ. μελ. 78/2020

Αριθμός Απόφασης:

091

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

22/03/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: