Έγκριση / θεώρηση μελετών ΜΑΘ ΑΕ. Με τίτλο: Α. Ανασχεδιασμός και πρασινισμός Πάρκου Βοσπόρου, Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης Β. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΟΥ ΝΗΣΙΔΑΣ ΟΔΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Αριθμός Απόφασης:

092

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

22/03/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: