Έγκριση 1ου ΑΠΕ& 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» με αρ. μελ. 68/2013 (Κ.Α.Ε. Ε-0298-2013) και ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 199.977,01 €.

Αριθμός Απόφασης:

402

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

03/11/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: