Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ & 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Αριθμός Απόφασης:

346

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

09/12/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: