Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής

Αριθμός Απόφασης:

143

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

25/07/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: