Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής του υπ΄αριθ. 123/10.05.2012 ΧΕ εντάλματος προπληρωμής.

Αριθμός Απόφασης:

169

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

03/09/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: