Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής του υπ΄ αριθ. 63/14.02.2012 χρηματικού εντάλματος πληρωμής.

Αριθμός Απόφασης:

87

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

09/04/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: