Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο του υπ΄αριθ. 161/02.07.2012 ΧΕ εντάλματος προπληρωμής.

Αριθμός Απόφασης:

168

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

03/09/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: